4. jan. 2008

Nyhedsbrev efterår 2007

Velkommen til efterårets markering af Kunstforeningens 60. sæson.

Programmet omfatter kunstnerbesøg, udstilling med fire unge spændende grafikere, foredrag om ”den sidste mester” og en generalforsamling i festlige og underholdende rammer.

Mandag den 27. august kl. 19.30:
Atelierbesøg hos billedhugger Ove Bang Jørgensen, Stubbekøbing.
Ove Bang Jørgensen fortæller om sit arbejde med bl.a. skulptur og lertøj.
Ove Bang Jørgensen er kendt af mange for sit mangeårige arbejde som billedhugger.
Bl.a. stod han bag nyhugningen af en af de fire gratier i marmor, som udgør en del af frihedsmonumentet over stavnsbåndets ophævelse, som står på Vesterbrogade i København. Et arbejde som vidner om Ove Bang Jørgensen kunstneriske og håndværksmæssige kunnen.
I de senere år har kunstnerens arbejde med ler og stentøj bl.a. kunnet ses på kunstevent Lys over Lolland.
Der er transport i privatbiler med afgang fra Banegårdspladsen i Maribo kl. 18.30. Tilmelding: Tina Folmer Larsen tlf. 54 78 25 24, eller Per Møller tlf. 54 78 44 21.

Fredag den 28. september – søndag den 28. oktober

Udstillingen ”Helte” på Lolland Falsters Stiftsmuseum.

De fire unge grafikere Anne Marie Ploug, Jakob Nørregård, Lars Grenaae og Claus Handgaard Jørgensen, er uddannet på Det kgl. Danske Kunstakademi på Grafisk Skole under professor Vibeke Mencke Nielsen.
De fire kunstnere har gennem to år arbejdet med heltebegrebet. Begrebet helte fylder meget i det offentlige rum, det optræder i utallige sammenhænge. De fire har grebet emnet humoristisk og munter an og leger med deres helte -figurer og forbilleder på forunderlige måder.

De unge kunstnere tilsidesætter frygt-løst gamle, traditionelle håndværks- idealer og ”sampler” forskellige visuelle kulturer, praksisformer og materialer.
Hvor man tidligere opfattede grafikken som et underordnet medie, så betragtes den i dag som et fuldgyldigt medie på linie med de gammelkendte medier som maleri og skulptur.
Grafikken er blevet et kæmmestort tagselvbord, der byder sig til med alle hånde muligheder.
Udstillingen omfatter 48 billeder i formatet 48 cm. x 48 cm.
Kunstnerne har arbejdet efter et dogme, som indebærer at alle de grundlæggende grafiske teknikker, fra de urgamle træsnit og kobbertryk til moderne ink-jet prints tages i brug. Hver af de fire kunstnere har skabt 12 værker og 12 tryk af hvert værk. Firetallet går igen – en firkant er en kvadrat – en firkant med fire lige store sider – ligeledes fandt den første udstilling af ”Helte” sted over fire dage i Galleri Tom Christoffersen.

Trykkene er blevet til på Statens værk- steder for Kunst og Håndværk, på Grafisk Skole på Kunstakademiet samt hos Fluxprint.

Udstillingen omfatter 48 billeder i ramme, en mappe med de 48 tryk til at bladre i samt og fire booklet – en med hver mappe, samt en booklet om helte-udstillingen.

Udstillingen åbner fredag den 28. september kl. 16.00, hvor foreningen er vært ved et enkelt traktement. Kunstnergruppen vil være repræsenteret ved ferniseringen.
Udstillingen kan se i Museets åbningstid. For foreningens medlemmer er der fri entre.

Mandag den 8. oktober kl. 19.00 i Sognets Hus

Foredrag med idehistoriker Lars Morell: ”Billedhuggeren Erik Thommesen – den sidste store mester”.
Hvad er en god skulptur og hvad er en dårlig? Hvad skal man overhovedet kigge efter, når man står og betragter en skulptur. Motivet er trods alt under- ordnet, og det væsentlige er arbejdet med form og rum, masse og bevægelse med videre. For at få mere indsigt i disse ting opsøgte idehistoriker Lars Morell for to år siden den nu 91-årige billedhugger Erik Thommesen, og deres samtaler om skulptur udkom i efteråret 2006.
Lars Morell vil fortælle om Erik Thommesens position og udvikling gennem mere end 70 års arbejde som kunstner. En god aften for alle, der gerne vil lære mere om skulptur- betragtning og skulpturforståelse.
Som optakt til Lars Morells foredrag så vi på forårets ekskursion til København udstillingen med Erik Thommesens værker på Statens Museum for Kunst.

Mandag den 12. november kl. 19.00 i Sognets Hus
Generalforsamling.
Generalforsamlingen markerer foreningens 60-årsjubilæum ved forskellige indslag.
Der udloddes en række kunstværker.
I overensstemmelse med general- forsamlingens beslutning udloddes værkerne blandt de fremmødte til generalforsamlingen. Er man forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en ”stand in” i forhold til udlodningen.
Man kan se billeder fra den afsluttende og fra den opstartende kunstcirkel.
Der holdes auktion i den afgående kunst-cirkel.
Måske bliver der også plads til andre kunstindslag.
Kunstforeningen er vært ved et festligt traktement.

Vel mødt til efterårets arrangementer
Per Møller
p.b.v.