11. feb. 2017

GENERALFORSAMLING 2016


Referat af generalforsamling i Maribo Kunstforening af 1947 den 16. november, kl. 19.00 i Sognets Hus, Maribo. (20 deltagere inkl. bestyrelsen)

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af bestyrelse og revisor: På valg: Tina Folmer Larsen og Lone Gliese

3.      Fastsættelse af kontingent

4.      Behandling af indkomne forslag

5.      Eventuelt

6.      Formandens beretning

7.      Fremlæggelse af regnskab

8.       

Ad 1)

Henrik Drachmann blev valgt som dirigent. Han oplyste at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2)

Formand Per Møller fremlagde årets beretning. Per Møller rettede bl.a. en tak til Lolland Kommune for samarbejde i forbindelse med vores kunstudstilling. Der blev også rettet en speciel tak til Kirsten Larsen for donering af kunst.

Generalforsamlingen godtkendte beretningen.

Ad 3)

Formand Per Møller fremlagde årets regnskab, da kassereren var forhindret.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad 4)

Tina Folmer Larsen og Lone Gliese blev genvalgt og Henrik Drachmann blev valgt ind i bestyrelsen som kasserer. Bestyrelsesmedlem Birthe Larsen blev valgt som kritisk revisor.

Carsten Borgen tråde ud af bestyrelsen – mange tak til Carsten for et godt samarbejde igennem årene.

Ad 5)

En kontingentforhøjelse blev vedtaget pr. 1. oktober 2017.

Enkeltmedlemskab på kr. 175 forhøjes til kr. 200

Husstandsmedlemskab på kr. 225 forhøjes til kr. 275.

Ad 6) Ingen forslag var modtaget.

Ad 7) Eventuelt

Der blev fremlagt diverse forslag til arrangementer fra bestyrelsen og forsamlingen:

·         Det skal være attraktivt at være medlem af foreningen, derfor påtænker bestyrelsen bl.a. at det skal være muligt at opnå rabat ved indkøb at kunst på vore kunstudstillinger, desuden påtænkes at udsende en kunst-julehilsen til medlemmerne.

·         Udvide samarbejdet med Nakskov Kunstforening

·         Næste år har foreningen 70 års Jubilæum – bestyrelsen bør overveje et arrangement eller en event i den forbindelse.

·         Besøg på Malergården blev foreslået

·         Besøg på Noldemuseet

·         Besøg i Odsherred på Anneberg samlingerne

·         Herlufsholm.

·         Evt. genoptage samarbejdet med Maribo Gymnasium om foredrag og udstillinger.

 For referat: Tina Folmer Larsen, 10.12.16

Udlodning af fire stykker grafik af Annette Holdensen
 
Auktion af kunst/Kirsten Larsen samlingen:

Karen Skov: Ole Finding kr. 450 og Ingemann Andersen kr. 550

Carsten Borgen: Erik Mortensen: kr. 500

Henning Due: Torre Lindemand kr. 350

Jane Nielsen: Ursula Reuter kr. 500.